Työyhteisösovittelu

Tutkimusten mukaan noin 90% työyhteisösovitteluista onnistuu tavoitteissaan

KONFLIKTIT KANNATTAA RATKAISTA

Jokaisessa työyhteisössä on konflikteja ja ristiriitoja. Ne ovat osa inhimillistä elämää ja niistä on myös hyötyä. Kärjistyessä ja pitkittyessä konfliktit aiheuttavat vakavia seurauksia. Työntekijät menettävät työn ilon ja motivaation. Tilalle tulee stressiä, ahdistusta, unettomuutta ja fyysisiä oireita. Näiden myötä lisääntyvät sairauslomat, pitkäaikaiset psyykkiset oireet ja jopa ennenaikaiset eläköitymiset.

 

Kitka ihmisten välillä vaarantaa koko yhteisön toimintakyvyn. Konflikti vaikuttaa aina kofliktin ydinpiiriä laajemmin. Työkaverit tulevat vedetyksi mukaan solidaarisuussuhteiden kautta. Lisäksi ristiriitoihin liittyvä loukkaaminen, eristäminen, mustamaalaaminen ja muut koflikteihin liittyvä vahingoittaminen vaikuttaa myös muihin, usein koko yhteisöön. Riita viereltä seurattuna tuottaa samanlaisia reaktioita kuin konfliktin varsinaisille osapuolille.

 

Konfliktit vaikuttavat asiakaskokemukseen ja -turvallisuuteen. Ne estävät kehittämisen, sillä riitaisten ihmisten huomio pysyy riidassa. Konflikti vaikuttaa vääjäämättä myös kannattavuuteen montaa eri reittiä pitkin.

TYÖNANTAJAN INTRESSI JA VELVOLLISUUS

-YLI 90% SOVITTELUISTA ONNISTUU-

Työnantajalla on oman intressin lisäksi lain mukainen toimintavelvoite ryhtyä toimiin asiassa. Tyypillisesti sovitteluun tulevia ristiriitoja on yritetty ratkaista esimiesten toimin, mutta osa riidoista pysyy sitkeästi haittaamassa työn arkea. Sairauslomat eivätkä muut terveydenhoidon toimet ratkaise ristiriitoja.  Myös rangaistustoimet jättävät konfliktin taustalla olevat ongelmat ratkaisematta.

Työyhteisösovittelu on menetelmä, jonka avulla työnantaja todennäköisimmin ratkaisee kärjistyneet ristiriitatilanteet. Sovittelussa ei keskitytä syyllisyyteen vaan vastuun kantamiseen ja sovintoon. Tavoitteena on ennallistaa työyhteisön tilanne ja korjata työpaikan sosiaaliset suhteet niin, että yhteistyö mahdollistuu ja työyhteisön huomio ja energia suuntautuu riitojen sijasta työhön. Tutkimusten mukaan yli 90% työyhteisösovitteluun tulleista koflikteista saa sovun aikaan.

 

Sovittelun tehokkuus perustuu selkeään toimintamalliin, josta vastaa ulkopuolinen ja puolueeton sovittelija. Sovittelijan ammatillinen osaaminen mahdollistaa turvallisen etenemisen vaikeassa tilanteessa kohti konfliktin ratkaisua.

 

Prosessi on alusta pitäen turvallinen. Sovittelija auttaa toimeksiantajaa määrittelemään sovintoprosessiin osallistujat ja viestimään sovittelusta yhteisöön.