SELKEÄ TYÖMIELI JA OMAA PARASTA KOHTI

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on palvelu, jossa työtä tarkastellaan ammattilaisen ohjaamana. Se voidaan toteuttaa ryhmässä, pareittain tai yksilölle. Työnohjaaja auttaa jäsentämään ja suunnittelemaan työn kokonaisuutta asiakkaan tarpeesta ja tilanteesta käsin.

 

Työnohjaus selkeyttää ”työmielen” ja auttaa toimimaan sellaisena kuin olemme ihan parhaimmillamme. Sen tuloksena energia ja huomio voivat kohdistua tietoisen rakentavasti työhön ja ihmisten väliseen yhteistoimintaan.

 

Työnohjauksen teemoja ovat esim.

  • toimintakyvyn parantaminen
  • ammatillisuuden ja ammatti-identiteetin selkiyttäminen ja syventäminen
  • yhteistoiminnan ja vuorovaikutussuhteiden parantaminen
  • toimintamallien uudistaminen
  • työhyvinvoivoinnin lisääminen
  • eri ammateissa toimivien työntekijöiden ja esimiesten psyykkisen kuormituksen käsittely

KOHTI UUSIA TAITOJA

Ratkaisukeskeinen toimintapa työnohjauksessa suuntaa huomion tulevaisuutta ja ratkaisuja. Se vahvistaa osallistujien tietoisuutta voimavaroista ja avaa ajattelua kohti haluttua muutosta. Aktiivinen rooli toivotun huomisen muotoilemiseksi parantaa toimijuuden tunnetta ja työn tuloksia.

 

Ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa opitaan uusia tärkeitä työelämätaitoja. Yhteinen työskentelymme kehittää vaihtoehtojen näkemistä, rakentavaa reflektointia sekä yhteistyön taitoja. Näiden lisäksi työnohjauksessa opitaan toiminnan suunnittelusta ja muutosten käytäntöön viemisestä.