Fasilitointia

ratkaisukeskeisellä twistillä

Yhä useimmat organisaatiot hyödyntävät suunnittelussa varsinaisten suunnittelijoiden ulkopuolisia ryhmiä. Onnistuminen edellyttää laajaa osallistumista ja eri ryhmien samanaikaista vuorovaikutusta. Fasilitoitu ryhmäprosessi kokoaa osallistujien kokemukset, ymmärryksen, mielipiteet, ajatukset, tavoitteet ja tunteet ja auttaa osallistujia synnyttämään näistä yhteisen luovaan ratkaisuun. Mukana oleminen antaa myös osallistujille kanavan osallistua yhteiseen tavoitteeseen.

YHTEINEN SUUNTA ASIAKKAAN KANSSA

Fasilitoitu ryhmäprosessi on tavoitteellinen, suunniteltu, johdettu ja dokumentoitu kokonaisuus, jonka rakenne kuljettaa yhteistä ajattelua niin, että yhteiselle työlle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Fasilitaattori vastaa prosessin toteutumisesta ja osallistujat voivat keskittyä ideointiin, vuorovaikutukseen, arviointiin ja valintoihin.

 

Ratkaisukeskeisyys tuo ryhmäprosessiin tulevaisuusorientaation, asiakas keskiössä -otteen, aitoa kuuntelua, kannustusta ja kykyä käsitellä mahdollisia ristiriitatilanteita.

MISSÄ HYÖDYNTÄÄ?

Yhteistä tavoitteellista ja fasilitoitua prosessia kannattaa hyödyntää silloin kun tarvitset yhteistä kokemusta, tietoa, ymmärrystä tai tahtoa ongelman ratkaisuun.

 

Esimerkkejä teemoista, joissa fasilitointia paljon käytetään:

  • Toiminnan suunnittelu
  • Päätöksenteon valmistelu
  • Tuotekehitys
  • Palvelumuotoilu
  • Suunnitelmien toimeenpanon valmistelu
  • Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen
  • Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
  • Tiimitoiminnan kehittäminen
  • Esimiestoiminnan kehittäminen
  • Toiminnan reflektointi ja johtopäätökset